مترجم سایت

سنگها و خواص اعجاب انگیز
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سنگها و خواص اعجاب انگیز
تأثیرات سنگها در زندگی و درمان امراض از نظر پیشوایان دین و دانشمندان 
فروشگاه مجازی
تبلیغات
گـــــــالـری وبـلاگ

اسلاید شو

سنگهای ماه تولد
سنگ های ماه تولد کلیک کنید
● سنگ‌ها و خواص اعجاب انگیز ●●● وبلاگی جهت شناخت انواع سنگ‌ها و خواص آنها ●

انگشتر عقیق

منقول است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چهار انگشتر در دست می کردند انگشتر یاقوت براى شرافت و زینتش و فیروزه براى نصرت و یاریش و حدید صینى براى قوتش و عقیق براى حرز و دفع دشمنان و بلاها.

و در حدیث صحیح از حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام مروی است که عقیق فقر و درویشى را برطرف میکند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل میکند.
 

 در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است که هر که قرعه بانگشتر عقیق بزند بهره او تمام تر بیرون می آید.
در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر علیه السلام منقول است که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید هست که عاقبتش مقرون بخیر ونیکى باشد.
از ربیعة الراوى منقول است که در دست حضرت امام زین العابدین علیه السلام انگشتر عقیق دید پرسید که این چه نگین است ؟ فرمود که این عقیق رومى است .
حضرت رسول فرمود که هرکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که انگشتر عقیق مورث ایمنى است در سفر.
در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که هر که انگشترى بگیرد که نگینش عقیق باشد پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکوباشد.
در حدیث دیگر وارد شده است که حاکمى پى شخصى فرستاده بود بسبب جرمى ، حضرت صادق علیه السلام فرمود که انگشتر عقیق به او برسانید چنان کردند مکروهى به او نرسید.
در حدیث دیگر منقول است که شخصى به نزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و شکایت کرد که دزد در راه بمن رسید واموال مرا برد حضرت فرمود که چرا انگشتر عقیق در دست نداشتى که آن از هر بدى نگاه میدارد آدمى را.
به سند معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که انگشتر عقیق در دست کنید مادام که آدمى آن انگشتر را با خود دارد اندوهى به او نمیرسد.
در حدیث معتبر دیگر فرمود که انگشتر عقیق با خود دارید که آن اول کوهی است که اقرار کرده است از براى خدا به یگانگى و از براى من به پیغمبرى و از براى تو یا على به امامت .
در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است که عرض کردم کدام یک از نگین ها برانگشت خود بنشانم فرمود که چرا غافلى از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید که اینها سه کوهند در بهشت ،اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است برخانه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم واما کوه عقیق زرد پس مشرف است برخانه حضرت فاطمه علیها السلام و اماکوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و همه آنها یک خانه است و از زیر هر کوهى نهرى جاری است از برف سردتر و ازشیر سفیدتر و نمیخورد از آن نهرها مگر آل محمد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم وشیعیان ایشان و هرسه نهر از کوثر می آید و به یکجا میریزد و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهى میکنند و از براى محبان آل محمد طلب آمرزش میکنند پس هر که از شیعیان آل محمد یکى از این عقیقها را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر ونیکى و فراخى روزى و سلامتى از جمیع بلاها وامان یابد از شرپادشاه ظالم واز هر چه آدمى از آن میترسد و حذر مینماید.
در حدیث دیگر منقول است که شخصى را از برابر حضرت امام محمد باقر علیه السلام گذارنیدند تازیانه بسیار براو زده بودند حضرت فرمود انگشتر عقیق او کجاست اگر با او میبود تازیانه نمیخورد.

و روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دستى بسوى آسمان بلند نمی شود که خدا دوست تر دارد از دستى که در آن انگشتر عقیق بوده باشد.

در حدیث معتبر از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است که چون حضرت موسى علیه السلام بر کوه طور با حق تعالى مناجات کرد و برزمین نظر کرد حق تعالى از نور روى او عقیق را آفرید پس فرمود که قسم خوردم بذات مقدس خود که عذاب نکنم به آتش جهنم دستى را که انگشتر عقیق در آن باشد اگر ولایت على بن ابى طالب علیه السلام داشته باشد.
در حدیث دیگر منقول است که جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا محمد پروردگار سلامت میرساند و میگوید انگشتر را بدست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن وبگو به على بن ابیطالب علیه السلام پسر عمت که انگشتر را بدست راست بکند و نگینش را عقیق بکند حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید که یا رسول اللّه عقیق کدام است فرمود که کوهى است دریمن که براى خدا اقرار کرده است به یگانگى وبراى من به پیغمبرى و براى تو و اولاد تو به امامت و براى شیعیان تو به بهشت و براى دشمنان تو به جهنم .
از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد برنماز جماعتى که غیر عقیق در دست داشته باشند به چهل درجه زیادتى دارد.
سلیمان اعمش روایت کند که در خدمت حضرت امام جعفرصادق علیه السلام بودم در خانه منصور عباسى پس شخصى را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود حضرت فرمود که اى سلیمان ببین که انگشترش چه نگین دارد گفتم یابن رسول اللّه عقیق نیست فرمود که اى سلیمان اگر عقیق بود تازیانه اش نمیزدند او را گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما فرمود که اى سلیمان انگشتر عقیق امان می بخشد از دست بریدن گفتم دیگر بفرما فرمود اى سلیمان انگشتر عقیق امان می بخشد از خون گفتم دیگر بفرما فرمود اى سلیمان خداى عزوجل دوست میدارد که بلند کند به دعا بسوى او دستى را که در او نگین عقیق باشد گفتم دیگر بفرما فرمود که عجب دارم از دستى که در آن نگین عقیق باشد چگونه خالى میماند از دینار و درهم گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما فرمود که نگاه دارنده آدمى است از هر بلا گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما فرمود که ایمن می گرداند از فقر گفتم یابن رسول اللّه روایت کنم این حدیث را از جدت حسین بن على علیه السلام از پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام ؟ فرمود بلى .
در روایت دیگر منقول است که دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد.

[ دوشنبه 26 اسفند 1392 ] [ 04:13 ] [ مجتبی ]

دسترسی به مطالب مهم
امکانات وب
تعداد بازدید ها: 394314